Úřad průmyslového vlastnictví

Oznámení o rozhodnutích Správní rady Evropské patentové organizace týkajících se poplatků


Dne 1. dubna 2018 vstupuje v platnost rozhodnutí CA/D 13/17 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (EPC), které přijala Správní rada Evropské patentové organizace (EPO) dne 13. prosince 2017. Tímto rozhodnutím se mění pravidlo 51 odst. 1 EPC, které nově stanovuje, že udržovací poplatek za třetí rok lze řádně zaplatit nejdříve šest měsíců před splatností, přičemž všechny ostatní udržovací poplatky lze řádně zaplatit nejdříve tři měsíce před splatností.

Anglické znění výše uvedeného rozhodnutí CA/D 13/17 (pdf, 8 kB), jeho český překlad (pdf, 128 kB).


Dne 1. dubna 2018 vstupuje v platnost rozhodnutí CA/D 16/17, které přijala Správní rada Evropské patentové organizace (EPO) dne 13. prosince 2017. Uvedené rozhodnutí zrušuje rozhodnutí CA/D 10/05 týkající se případů, kdy je rešeršní poplatek za dodatečnou evropskou rešerši snížen, pokud byla zpráva o mezinárodní rešerši vypracována úřady USA, Japonska, Jižní Koreje, Číny, Ruské federace nebo Austrálie.

Oficiální znění rozhodnutí (pdf, 16 kB)


Dne 1. dubna 2018 vstupuje v platnost rozhodnutí CA/D 17/17, které přijala Správní rada Evropské patentové organizace (EPO) dne 13. prosince 2017 a kterým se mění článek 2 a 14 Poplatkového řádu, tj. výše poplatků hrazených u Evropského patentového úřadu a výše slevy poplatku za průzkum v případě, kdy Evropský patentový úřad vypracoval zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu.

Oficiální znění rozhodnutí (pdf, 33 kB)