Úřad průmyslového vlastnictví

Visegrádský patentový institut a Litva


Státní patentový úřad Litevské republiky určil s účinností od 1. června 2017 Visegrádský patentový úřad (VPI) kompetentím orgánem pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum na mezinárodní přihlášky podané litevskými přihlašovateli u Státního patentového úřadu Litvy nebo u Mezinárodního úřadu WIPO jako u přijímacího orgánu podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT).