Úřad průmyslového vlastnictví

Veřejné konzultace k Seznamu sledování padělků a pirátství


Evropská komise v rámci komunikace "Obchod pro všechny" a strategie EU pro prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích představuje novou iniciativu zaměřenou na identifikaci on-line a fyzických trhů nacházejících se mimo Evropskou unii, kde bylo zaznamenáno porušování práv duševního vlastnictví, zejména pirátství a padělání.

Na základě příspěvků zúčastněných stran, a po důkladném ověření přijatých informací zamýšlí Evropská komise v roce 2018 publikovat tzv. Seznam sledování padělání a pirátství (Counterfeit and Piracy Watch List), který bude pravidelně aktualizován. Seznam bude identifikovat nejproblematičtější trhy, se zvláštním zaměřením na online trhy, s cílem povzbudit jejich provozovatele a vlastníky, jakož i odpovědné místní orgány a vlády, aby přijali nezbytná opatření ke snížení dostupnosti zboží porušujícího práva duševního vlastnictví. Evropská komise bude sledovat přijatá opatření. Seznam poslouží též ke zvyšování povědomí spotřebitelů o životním prostředí, bezpečnosti výrobků a dalších rizicích nákupu na těchto trzích s padělky.

Písemné příspěvky identifikující pirátské tržiště a své připomínky mohou členské státy zasílat do 31. března 2018 na adresu TRADE-COUNTERFEIT-AND-PIRACY-WATCH-LIST@ec.europa.eu. Příspěvky by měly být co nejpodrobnější, podložené dokumenty a měly by jasně identifikovat trh a důvody, proč by měl být zařazen do Seznamu. Po posouzení mohou být příspěvky, včetně identity přispěvatele, zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise.

Více informací