Úřad průmyslového vlastnictví

Případové studie malých a středních podniků


Evropský patentový úřad (EPO) připravil sérii připadových studií malých a středních podniků (MSP), jež ukazují, jak významná je patentová ochrana  a ostatní práva duševního vlastnictví pro podnikatelský úspěch. MSP z různých zemí, působící v různých odvětvích průmyslu, a mající rozdílné obchodní modely, představily své IP strategie.

Studie