Úřad průmyslového vlastnictví

Ruská federace novým členem Haagské unie


S účinností od 28. února 2018 vstupuje v Ruské federaci v platnost Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů. Ruská federace uložila ratifikační listiny dne 30. listopadu 2017 a stala se tak 53. smluvní stranou Ženevského aktu Haagské dohody a 67. členem Haagské unie. Podáním jedné mezinárodní přihlášky prostřednictvím Haagského systému je nyní možné získat ochranu průmyslového vzoru až v 82 zemích. Pokračuje tak trend přistupování ekonomicky nejvýznamnějších států světa do Haagské unie, do níž vstoupily v roce 2015 USA a Japonsko a v roce 2014 Jižní Korea.

Přihlašovatelé z České republiky mohou Haagský systém pro zápis průmyslových vzorů, spravovaný Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), využívat na základě členství ČR v Evropské unii, která je od roku 2008 smluvní stranou Ženevského aktu Haagské dohody,

Bližší informace lze nalézt ve zprávě WIPO.