Úřad průmyslového vlastnictví

Pilotní program PPH mezi ÚPV a SIPO spuštěn 1. ledna 2018


Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel s Čínským státním úřadem duševního vlastnictví (SIPO) Společné prohlášení o spolupráci v oblasti PPH. Dne 1. ledna 2018 byl zahájen pilotní program PPH. Doba trvání pilotní programu PPH jsou 2 roky. Tato doba muže být v případě potřeby prodloužena.

Další informace