Úřad průmyslového vlastnictví

Nová verze Niceského třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek


Dnem 1. ledna 2017 vstupuje v platnost nová, již 11. verze Mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (tzv. Niceské třídění). Změny se dotkly nejen jmenného seznamu výrazů, ale i záhlaví tříd, včetně vysvětlivek. Přibylo 334 nových výrazů, 30 výrazů bylo přetříděno do jiné třídy, další změny se týkají úprav či odstranění výrazů. Nová verze (vydávaná periodicky vždy po 5 letech) je výsledkem průběžné aktualizace třídění, která probíhá každým rokem na základě jednání Výboru expertů Niceské unie při WIPO.

Úřad průmyslového vlastnictví nyní vydává a na svých stránkách zveřejňuje český překlad 11. verze Niceského třídění výrobků a služeb, který bude dostupný pouze v elektronické podobě. Nová verze třídění výrobků a služeb bude uplatňována v řízení o zápisu ochranných známek u všech přihlášek ochranných známek podaných od 1. ledna 2017.

Změny Niceského třídění se automaticky také promítnou do vyhledávací databáze výrobků a služeb TMClass.