Úřad průmyslového vlastnictví

Veřejná konzultace k prodloužení víceletého plánu Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví v termínu do 31. prosince 2017


Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví spustilo veřejnou konzultaci k prodloužení víceletého plánu Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví pro roky 2014 - 2018 až do roku 2020 formou online dotazníku.

Dotazník je k dispozici v angličtině a je určen především zástupcům veřejného a soukromého sektoru ve středisku, zástupcům občanské společnosti, pozorovatelům ve středisku, institucím EU, ale i ostatním zájemcům.
Veřejná konzultace bude ukončena dne 31. prosince 2017.