Úřad průmyslového vlastnictví

EUIPO - hospodářské náklady spojené s porušováním práv duševního vlastnictví v odvětví výroby pneumatik a baterií


Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (pod vedením EUIPO) zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že v důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví výroby pneumatik dochází ročně ke ztrátám 7,5% (2,2 mld €) z celkového objemu tržeb v EU. V důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví výroby baterií dochází ke ztrátám 1,8% (180 mil €) z celkového objemu tržeb v EU. To představuje ztrátu přibližně 8 400 pracovních míst, neboť zaměstnavatelé zaměstnávají méně lidí než v případě, že by k padělání nedocházelo.

Celá zpráva
Tisková zpráva