Úřad průmyslového vlastnictví

Výzva k přihlášení nominací na cenu Evropský vynálezce roku 2019


Evropský patentový úřad sděluje, že do 28. září 2018 lze navrhovat kandidáty na cenu Evropský vynálezce roku 2019.

"Evropský vynálezce roku" oceňuje průlomové vynálezy, který významně přispěly ke společenskému a hospodářskému rozvoji.

Kdokoli z řad veřejnosti, komu je znám průlomový vynález, který významně přispěl ke společenskému a hospodářskému rozvoji, může podat návrh nominace. Jednotliví vynálezci, malé a střední podniky, univerzity a veřejné výzkumné organizace mohou na cenu navrhnout sami sebe nebo mohou být navrženi jinou osobou.

Navrhovaní vynálezci musejí splňovat podmínku, že jim byl udělen evropský patent na jejich vynález a tento patent je doposud udržován v platnosti.

Cena se uděluje v pěti kategoriích: "Průmysl", "Výzkum", "Malé a střední podniky", "Celoživotní dílo" a "Neevropské státy".

Více informací a elektronická přihláška : European Inventor Award