Úřad průmyslového vlastnictví

Studie k dodatkovým ochranným osvědčením v EU


The Max Planck Institute for Innovation and Competition v současné době plánuje provést pod hlavičkou Evropské komise studii k dodatkovým ochranným osvědčením v EU (SPC). Studie má za cíl zahrnout pohledy a názory mnoha cílových skupin, včetně farmaceutických firem, profesionálních a průmyslových asociací a také právníků, patentových zástupců a dalších.

Max Planck Institute for Innovation and Competition ve spolupráci s German Allensbac Institute plánuje brzy v rámci studie odstartovat dotazníkový průzkum. Obsahuje otázky, týkající se předešlých zkušeností s tímto systémem (SPC), jeho všeobecných pravidel a posouzení současné právní úpravy, stejně tak jako uvítá návrhy pro možné úpravy současných Nařízení o SPC.
Odpovědi budou anonymní. Pokud máte zájem se tohoto dotazníkového průzkumu zúčastnit, prosím kontaktujte Max Planck Institute - victoria.rivas@ip.mpg.de