Úřad průmyslového vlastnictví

DG Trade - Nový průzkum na téma ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví mimo EU v roce 2016


Generální ředitelství Evropské komise pro obchod (DG TRADE) ve spolupráci s Evropským střediskem pro sledování porušování práv duševního vlastnictví provedlo v roce 2016 nový průzkum týkající se ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví mimo EU.

Průzkum se zaměřuje na země (tzv. „priority countries“), které se v současné době nejvíce potýkají s problémy při ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví. Jedná se o Čínu, Argentinu, Indii, Indonésii, Rusko, Turecko, Ukrajinu, Brazílii, Ekvádor, Malajsii, Mexiko, Filipíny, Thajsko a Spojené státy.

Samostatnou kategorií jsou státy, kde existují určité obavy s prosazováním práv z průmyslového vlastnictví a pečlivě se sleduje jeho vývoj. Do této kategorie patří Izrael, Kuvajt, Paraguay, Jižní Afrika, Spojené arabské emiráty a Uruguay.

Výsledky tohoto průzkumu mimo jiné umožní držitelům práv, zejména malým a středním podnikům, získat informace o potenciálním riziku týkající se jejich průmyslového vlastnictví v těchto státech.

Zpráva se rovněž zaměřuje na porušování průmyslového vlastnictví na internetu.