Úřad průmyslového vlastnictví

Předběžná registrace na Evropskou kvalifikační zkoušku (EQE)


Uchazeči, kteří se chtějí přihlásit na Pre-exam EQE 2018 a pozdější, se musí předběžně registrovat (Early Registration), a to do 31. 3. 2017, aby jim mohly být uznány více než 2 měsíce praxe v době před datem Early Registration. Do 31. 3. 2017 běží přechodné období, ve kterém bude uznávaná i delší praxe. Pro uchazeče, kteří se předběžně zaregistrují po tomto datu, se bude praxe potřebná pro připuštění k Evropské kvalifikační zkoušce (EQE) počítat až od data předběžné registrace a k tomu mohou být přičteny maximálně 2 měsíce z doby před tímto datem. Bližší informace o procesu a dokladech pro předběžnou registraci najdete v Official Journal EPO. 

Více informací (pdf, 50 kB)