Úřad průmyslového vlastnictví

28.2.- Workshop: přihlašování technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) s využitím ePCT


Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) pořádá Workshop o přihlašování technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) s využitím ePCT

dne 28. 2. 2017 v kongresovém sále úřadu. Program (pdf, 1,2 MB)

Workshop bude probíhat pouze v anglickém jazyce bez tlumočení.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení.

Účast na semináři je bezplatná.

Workshop navazuje na Seminář o přihlašování technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) se zaměřením na funkce Visegradského patentového institutu, který se koná 21. 2. 2017.

Přihlášku zašlete Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu, paní PhDr. Janě Pavkové, telefon: 220 383 184, e-mail: jpavkova@upv.cz. U přihlášky uveďte, zda se zúčastníte workshopu i semináře, nebo pouze jedné z těchto akcí.