Úřad průmyslového vlastnictví

1.11. - Seminář: Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích (MSP)


Informační den pro MSP - Seminář Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích (MSP)

Ve středu, 1. listopadu 2017 proběhne na ÚPV Informační den pro MSP, v rámci kterého Vás zveme na seminář, jehož úkolem je seznámit podnikatele s problematikou duševního vlastnictví (DV).

Dozvíte se vše podstatné o DV, službách ÚPV pro podnikatele, možnosti finanční podpory pro přihlašovatele, jak práva DV vymáhat a jiné. Nakonec budete mít možnost si vyzkoušet vyhledávat v databázích.

Akce je pořádána ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.

Vstup: ZDARMA

Pozvánka (pdf, 1,6 MB)
Registrace