Úřad průmyslového vlastnictví

Publikace IPPV


Úřad průmyslového vlastnictví vydává odborné publikace, určené pro potřeby posluchačů specializačního studia a seminářů i pro ostatní zájemce.
Dále vydává dvouměsíčník "Průmyslové vlastnictví", v němž jsou publikovány odborné statě, novinky v oboru i stanoviska odborníků z řad veřejnosti.

Datum poslední aktualizace – 01.08.2012 10:31