Úřad průmyslového vlastnictví

Informační brožury


Pro snadnější orientaci v průmyslově právní problematice Úřad vydává a distribuuje informační brožury k jednotlivým předmětům průmyslových práv.
Tyto brožury jsou zájemcům k dispozici zdarma.

Datum poslední aktualizace – 01.08.2012 10:31