Úřad průmyslového vlastnictví

Dodatková ochranná osvědčení


Úřad uděluje na látky ochráněné na území České republiky platným patentem dodatková ochranná osvědčení, pokud jsou účinnými látkami přípravků, které před uvedením na trh podléhají registraci.


 

Formuláře


Formulář žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin - elektronicky vyplnitelný (pro tisk, bez možnosti online podání) (pdf, 820 kB)
 

Datum poslední aktualizace – 03.04.2017 12:06