Úřad průmyslového vlastnictví

Právní předpisy


Na této části stránek naleznete znění a výňatky znění právních předpisů a mezinárodní smlouvy, které se týkají ochrany průmyslového vlastnictví. Tyto udaje mají pouze informativní charakter.

Datum poslední aktualizace – 01.08.2012 09:56